فیزیک اتمی: فصل اول

فیزیک اتمی: فصل دوم (جلسه اول رایگان)

جلسه دوم: تابش جسم سیاه31:36
جلسه سوم: برهم‌کنش‌های پرتو با ماده01:03:48
جلسه چهارم: بررسی تست‌های فصل دوم20:21

فیزیک اتمی: فصل سوم

فیزیک اتمی: فصل چهارم

فیزیک اتمی: فصل پنجم (آخر)

فیزیک هسته‌ای: فصل اول
توزیع بار هسته‌ای، توزیع ماده هسته‌ای، جرم هسته، انرژی بستگی هسته، انرژی جداسازی، خواص نیروی هسته‌ای، فرمول نیمه تجربی جرم

فیزیک هسته‌ای: فصل دوم
واپاشی هسته‌ای و رادیواکتیو، مفهوم پرتوزایی، نیمه عمر، اکتیویته، عمر متوسط، تولید و واپاشی، سری واپاشی، معادله بیتمن، انواع تعادل رادیواکتیو، عمرسنجی رادیواکتیو

فیزیک هسته‌ای: فصل سوم
واکنش‌های هسته‌ای، انواع واکنش‌های هسته‌ای، قوانین پایستگی، انرژی واکنش‌های هسته‌ای، بمباران پروتونی، بمباران دوترونی، بمباران نوترونی، فروپاشی فوتونی، شکاف هسته‌ای هم‌جوشی هسته‌ای، راکتورهای هسته‌ای، غنی‌سازی اورانیوم

فیزیک هسته‌ای: فصل چهارم
انواع واپاشی‌ها، واپاشی آلفازا، برد ذرات در بدن، واپاشی بتازا، تولید پرتو ایکس، واپاشی گامازا، شکافت خودبه‌خودی، برهمکنش تابش با ماده

فیزیک هسته‌ای: فصل پنجم
فیزیک نوترون، چشمه‌های نوترون، برهمکنش نوترون با ماده، آشکارسازی نوترون، فعالسازی نوترون

فیزیک هسته‌ای: فصل ششم (آخر)
آشکارسازی، تعاریف، آشکارسازهای گازی، آشکارسازهای سوسوزن، آشکارسازهای نیمه هادی، اصول دوزیمتری و حفاظت دربرابر پرتوها

بررسی تست‌های فیزیک هسته‌ای

جلسه اول: جنبه‌های ذره‌ای تابش (رایگان)
فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • ویژگی های سفارشی
 • زمینه های دلخواه
برای پنهان کردن نوار مقایسه ، بیرون را کلیک کنید
مقایسه
مقایسه ×
Let's Compare! Continue shopping