جلسه اول: فیزیک و شیمی جذب تشعشع

جلسه دوم: مکانیزم های مولکولی آسیب و ترمیم DNA و کروموزوم

جلسه سوم: منحنی بقای سلولی

جلسه چهارم: حساسیت پرتویی و سن سلول در چرخه میتوزی

جلسه پنجم: تابش تقطیعی و اثر آهنگ دوز

جلسه ششم: اثر اکسیژن و اکسیژن دار شدن مجدد

جلسه هفتم: انتقال خطی انرژی و اثر بیولوژیکی نسبی

جلسه هشتم: آثار حاد تابش گیری کل بدن

جلسه نهم: محافظ های پرتویی

جلسه دهم: سرطان‌زایی تشعشع

جلسه یازدهم: اثرات وراثتی تشعشع

جلسه دوازدهم: اثرات تشعشع بر رویان و جنین (رایگان)

جلسه سیزدهم: کاتاراکت‌زایی تشعشع

جلسه چهاردهم: دزها و مخاطره‌ها در پرتونگاری تشخیصی، پرتونگاری مداخله‌ای، کاردیولوژی و پزشکی هسته‌ای

جلسه پانزدهم: حفاظت پرتویی

جلسه شانزدهم: سیستم‌های تومور الگو

جلسه هفدهم: تحول سلول،بافت و تومور (بزودی)

جلسه هجدهم: زمان، دوز و تقطیع در پرتو درمانی

جلسه نوزدهم: روش های پرتودرمانی جایگزین

جلسه بیستم: هایپرترمی (بزودی)

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • ویژگی های سفارشی
 • زمینه های دلخواه
برای پنهان کردن نوار مقایسه ، بیرون را کلیک کنید
مقایسه
مقایسه ×
Let's Compare! Continue shopping